Eesti Hobikrossiklubi

Selgitus 14.märts 2022

Täna, 14.märtsil 2022 on ilmunud avalikult ja läkitatud meilitsi järgnev mõtteavaldus EMF lt, mida kommenteerime ka omaltpoolt. Kuna ühepoolselt kinnitatud tingimused ei ole just parim läbirääkimiste alustamise foon siis järgnevalt eelpool mainitud teadaanne koos kommetaaridega(EMF sinisega, EHKK mustaga):

 Ühendamaks jõud Eesti motokrossi ja enduro kogukondade kasvatamiseks teeb EMF ettepaneku koostööks, mille tulemusena kuuluksid kõik siiani toimunud EMF-i kalendrivälised sarjad või võistlused aastal 2022 EMF-i võistluskalendrisse.

Ettepanek koostööks peaks algama siiski organisatsioonide vahelistest läbirääkimistest, soovitavalt dokumenteeritud vormis, mille tulemusel leitakse kompromissid. Alles kompromisside leidmisel allkirjastatakse koostöövorm mis tehakse avalikult teatavaks. Praeguses olukorras otsest ettepanekut koostööks pole tehtud EHKK esindajatele ja on saabunud vaid kiri kus on ette ära määratud võistluste korraldustingimused seisuga 14.märts 2022. Seega võib siit välja lugeda, et nö ettepaneku tegija pool(EMF) on juba kinnitanud omapoolsed nõudmised ja tingimused mis ei ole läbirääkimiste puhul mittekuidagi eetiline.

Koostöö tulemusena järgi kehtivad kõikidele võistluste korraldajatele identsed tingimused, mis on avaldatud EMF-i koduleheküljel rubriigis “Korraldajale”/“Võistluste formaadid”. Konkreetsed punktid sõltuvad juba võistluse tüübist ja osalejate arvust.

Praegusel juhul on tegu Märtsi kuu keskpaigaga ja EHKK „Võistlustingimused 2022“ on ilmunud juba jaanuari algul. Vastutustundlik oleks sellised läbirääkimisi pidada aasta lõpul mitte vahetult enne hooaja algust kuna hetkel esitatud tingimused näevad ette ka rahalise koormuse tõstmist korraldajale.

 Mainitud dokumendis on välja toodud konkreetsed tingimused litsentsidele, kiirabiteenusele, ajavõtule ja kohtunikele.

Tänases olukorras kus oleme alles väljumas covid kriisist, tähendab dokumendi järgsete teenuste/litsentside lisandumine hinnatõusu võistlejaile. Kasutegur reaalsest hinnatõusust on küsitav ja põhjendamata on näiteks kasvõi „tulevase laekuva litsentsiraha“ kasutuskoht või eesmärk.

Lisaks toimub ka koostöö võistluskalendri koostamisel, et ei oleks ürituste kattumisi ja sportlased saaksid võistelda maksimaalselt paljudel võistlustel.

EMF asub kõikide sarjade/võistluste korraldajatega läbirääkimistesse sellel nädalal.

Kalendri kooskõlastamist on EHKK alati teinud omaltpoolt, kuigi on esinenud paaril aastal ajaloos juhtumeid kus teine pool ei ole olnud huvitatud kalendrikooskõlast.

Kokkuvõttes on EHKK alati olnud ja on ka tulevikus läbirääkimisteks avatud, kuid alustuseks võiks saada EMF lt vastuse juba Mai kuus 2021 esitatud teabenõudele seoses „ebasobivate sponsorlogodega“.

Tervitades, Oliver Sepp

Eesti Hobikrossiklubi