Eesti Hobikrossiklubi

Toeta Jaanikese motokeskust!

Tere sõber!  Toeta meie algatust oma allkirjaga http://petitsioon.ee/paastame-jaanikese-motokeskuse

Kodanikealgatus pöördub Tõlliste Vallavalitsuse, Valga Linnavalitsuse ja Valga Maavalitsuse poole palvega kuulutada Jaanikese Motokeskus oluliseks avalikke huve teenivaks spordibaasiks. Palume leida omavaheline kompromiss ja algatada Jaanikese Motokeskuse sundvõõrandamine , et Jaanikese Motokeskus saaks teenida kogukonna huve.

See on toetav kodanike algatus, see tähendab, et me ei esita ainult nõudmisi, vaid oleme valmis tegema koostööd ja tegutsema parema Jaanikese Motokeskuse loomise nimel.

Valgast 2 kilomeetri kaugusel asuva Jaanikese Motokeskuse näol on asjatundjate hinnangul tegemist regiooni parima rajaga ja Euroopa atraktiivsemate (90% rajast on ühe koha pealt jälgitav) radade hulka kuuluva ning arvestatava ajalooga motokrossi- ning endurorajaga. Alates 1960. aastast on siin korraldatud Nõukogude Liidu ja rahvusvahelisi tiitlivõistlusi (sealhulgas maailmameistrivõistlusi) ning Eesti meistrivõistlusi. Sajad noored on siin alustanud oma sporditeekonda ja tuhanded inimesed nautinud tehnikaspordi võlusid. Siin on tuntud nii võidurõõmu ja kaotusvalu ning on oma oskusi proovile pandud nii vihmas ja mudas kui lõõmava päikese all. See on kogu kohaliku kogukonna ja paljude eestlaste ajalugu.

Kohalik kogukond ei pea selle all kannatama, et Eesti seadusandlus võimaldab JOKK skeeme, mille alusel saavad ärieetikat eiravad ettevõtjad enda poolt pankrotti kuulutatud objekti  endale tagasi osta. Me oleme 7 aasta jooksul näinud faktilist kinnitust, et teatud ärimehed ei kavatse ega soovi kogukonnale nii olulist spordibaasi arendada. See on koht, kus peaks ühiskonna huvid seadma indiviidi huvidest kõrgemale.

Motosportlased, -harrastajad ja -fännid soovivad omada võrdseid võimalusi teiste spordialadega Valgamaal, mille tarbeks on rajatud staadione ja spordisaale. Me ei tohi rahulikult pealt vaadata, kuidas lastakse laguneda ja hävineda Valgamaa motospordi ajalool ja meie laste tulevikul!

Kutsume inimesi allkirjastama käesolevat pöördumist ning edastame pöördumise ülalnimetatud riigivõimu esindajatele koos kogutud allkirjadega 19.detsembril 2011. aastal.

Toeta meid, kui sa soovid:

• et motoajalugu Jaanikese Motokeskuses ei katkeks;

• et meie lastel oleks rohkem võimalusi hobideks ja oma vaba aja sisustamiseks;

• aidata propageerida motosporti;

• aidata kaasa tehnikaspordiürituste jätkusuutlikkusele Eestis

MTÜ Valga Motoklubi , esindaja Einar Peterson

MTÜ Motoklubi K&K, esindajad Veiko Sale, Jüri Tsarjov

MTÜ Tõlliste TNT, esindaja Teet Vare

Carma Motoklubi, esindajad Edgar Toots, Kristjan Siilak,Lauri  Drubins